[1] 2 3 4 5

นางสาวฐิติภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวฐิติภรณ์ จันอ่อน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางนา
จังหวัด อยุธยา


นายอดิศรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอดิศร โต๊ะมี
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


สมเกียรติ - เบญญาทิพยฯขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมเกียรติ - เบญญาทิพย์ โรจนภูวรรธน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


ธิติธรรมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธิติธรรม สุขายะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางนา
จังหวัด อยุธยา


ธิติธรรทขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธิติธรรท สุขาะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางนา
จังหวัด อยุธยา


นายนภัทรวิชญ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนภัทรวิชญ์ โอริส
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


นายนภัทรวิชญ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนภัทรวิชญ์ โอริส
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


นางสาวมานิสาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวมานิสา ปานรอด
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา


อนุรักษ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนุรักษ์ ภาคาพุฒ11
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


อนุรกษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนุรกษ์ ภาคาพุฒ
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


นายประเดิมชัยขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายประเดิมชัย บุณยเลขา
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


นายสมเกียรติขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมเกียรติ โรจนภูวรรธน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


นางสาวสุพรรษาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุพรรษา มีสมยุทธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


นางสาวอโนชาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอโนชา ปานแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


นางสาวชนิกานต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชนิกานต์ นาคไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


เด็กหญิงปุณยาพรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิงปุณยาพร เผือกผ่อง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลับ
จังหวัด อยุธยา


ครอบครัว จักรกรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว จักรกรณ์ จักรกรณ์
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


น.ส.ทัศนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.ทัศนีย์ เกษสุข
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


น.ส.ทิพย์วรรณขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.ทิพย์วรรณ จักรกรณ์
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


น.ส.สนองขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.สนอง จักรกรณ์
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


เอกชัยขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เอกชัย จักรกรณ์
เทศบาลตำบล บ้านกรด
จังหวัด อยุธยา


นายอัชยุทธขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอัชยุทธ เอนกลาภ
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา


นายไสวทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายไสว สนธิ
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา


นายธเนศขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธเนศ สนธิ
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา


นางสาวสมสุขขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสมสุข ทองสีจัด
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา


ด.ช. ณัฐภัทรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช. ณัฐภัทร พึ่งสุข
เทศบาลตำบล หัวเวียง
จังหวัด อยุธยา

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
127
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโพธิ์
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร