คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
งานประกวดโคฮินดู - บราซิล ประจำปี 2555  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จัดงานประกวดโคฮินดู - บราซิล ประจำปี 2555 เพื่อพัฒนาสายพันธุ์และเข้าใจวิธีการในการเลี้ยงโคเนื้อ และทราบถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดโคเนื้อในระดับสากล และวิธีการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2555 เวลา 16.30 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 1669 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย