หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายเดชพงษ์ วชิรพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
   
  สภาพสังคมของตำบลบ้านโพธิ์ มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตาม
บริเวณริมแม่น้ำ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชน
ชาวบ้านโพธิ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
การคมนาคมในตำบล
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย

ถนนดินลูกรัง จำนวน 15 สาย

ถนนดิน จำนวน 2 สาย
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

คลอง , ลำราง จำนวน 8 สาย

หนอง จำนวน 2 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
     
 
ทรัพยากรดิน ดินทั่วไปในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินมีลักษณะร่วน เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม
 
ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญที่ราษฎรใช้ประโยชน์
ในด้านเกษตรกรรม และอุปโภคได้แก่ แม่น้ำน้อย คลองชลประทาน คลองรางจรเข้ คลองปลายนา
คลองต้นตาล คลองหัวโพธิ์
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
           
 
อาสาสมัครสายตรวจชุมชนตำบลบ้านโพธิ์
      จำนวน 72 แห่ง
 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
      จำนวน 47 คน
 
เทลเลอร์ลากจูงบรรทุกน้ำ (2,000 ลิตร)
      จำนวน 1 คน
 
รถบรรทุกน้ำขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
การสื่อสารในตำบล
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
มีโทรศัพท์ใช้เกือบทุกหมู่บ้าน
 
ประปาในตำบล
 
 

พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์มีประปาหมู่บ้าน
จำนวน 10 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
       
  วัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดกระโดงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดรางจรเข้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
           
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
 
โรงงานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
มวลชนจัดตั้ง
 
           
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 47 คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น 50 คน
 
อาสาสมัครสายตรวจชุมชนตำบล จำนวน 72 คน
 
 
 
 
     
 
 
 


 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10