หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายสุชาติ การลึกสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
อย 0023.3/ ว 101 ขอความอนุเคราะห์สำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 2768 แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 2767 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคใน่ช่วงฤดูการระบาด  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.2/ว 2746 การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.2/ว 2745 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.2/ว 93 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/อบต. ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อน 0023.3/ ว 2731 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.1/ว 2725 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 2728 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 อาสาสมัครหน่ยสันติภาพสหรัฐอเมิรกา รุ่นที่ 133  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว 2714 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว 2712 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
อย 0023.2/ว 92 รวบรวมรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูฯ และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 14 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 540
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ


 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-364-1991

 
 
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10