หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายสุชาติ การลึกสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเสนาประมาณ 3 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ 7.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,966 ไร่
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,477 คน แยกเป็น

ชาย 1,658 คน คิดเป็นร้อยละ 47.68

หญิง 1,819 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 925 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 438 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ จรด เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จรด เทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จรด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.รางจรเข้
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
1
11
12
5
4
3
10
2
8
9
7
6
ตำบลบ้านแพน
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านโพธิ์        
2 บ้านโพธิ์        
3 บ้านเลียบ        
4 บ้านช่างเหล็ก        
5 บ้านช่างเหล็ก        
6 บ้านปลายนาใต้        
7 บ้านปลายนาเหนือ        
8 บ้านปลายนาเหนือ        
9 บ้านปลายนาเหนือ        
10 บ้านจ่าศาล        
11 บ้านรางจรเข้ใต้        
12 บ้านโพธิ์        
  รวม        
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-364-1991

 
 
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10