หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายสุชาติ การลึกสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเสนาประมาณ 3 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ 7.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,966 ไร่
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,477 คน แยกเป็น

ชาย 1,658 คน คิดเป็นร้อยละ 47.68

หญิง 1,819 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 925 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 438 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ จรด เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จรด เทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จรด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.รางจรเข้
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
1
11
12
5
4
3
10
2
8
9
7
6
ตำบลบ้านแพน
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านโพธิ์        
2 บ้านโพธิ์        
3 บ้านเลียบ        
4 บ้านช่างเหล็ก        
5 บ้านช่างเหล็ก        
6 บ้านปลายนาใต้        
7 บ้านปลายนาเหนือ        
8 บ้านปลายนาเหนือ        
9 บ้านปลายนาเหนือ        
10 บ้านจ่าศาล        
11 บ้านรางจรเข้ใต้        
12 บ้านโพธิ์        
  รวม        
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-364-1991

 
 
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10