องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ขอประชาสัมพันธ์ และ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ขอประชาสัมพันธ์ และ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)
โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11.29 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย