หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายเดชพงษ์ วชิรพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กำหนดการ
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ในวันจันทร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565
ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์     อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๐7.0๐  น. ผู้สูงอายุลงทะเบียน รับการตรวจสุขภาพ  และรักษาพยาบาลเบื้องต้น

๐8.3๐  น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านโพธิ์  เจ้าหน้าที่ -         รพ.สต.บ้านโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ      ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่ และสมาชิกผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโพธิ์ และ     ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ  ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์  

09.00  น. ประธานผู้สูงอายุ (นายอิ่ม  ธูปสุวรรณ) พบปะผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุวิสามัญ           (อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไปที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

09.30  น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

09.45 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ H4U (Health for You สมุดสุขภาพ) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย
                 - การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
1. การตรวจฟัน
2. การตรวจตาต้อกระจก
3. การตรวจข้อเข่าเสื่อม
                 - กิจกรรม ๕ วัด  
1. วัดความดันโลหิต  
2. วัดชีพจร  
3. วัดอัตราหายใจ
4. วัดสายตา          
5. วัดค่าดัชนีมวลกาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เรื่องจากฝ่ายต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

13.30 น. วิชาการสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์/วิทยากรภาคีเครือข่าย

14.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพหมายเหตุ :     มีบริการตัดผมท่านชาย &ndash; หญิง, บริการนวดแผนไทย
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 13.50 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10