หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายเดชพงษ์ วชิรพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


นายเรวัตร แสงชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
โทร : 065-206-8787
 
สำนักปลัด
 


นางวราภรณ์ นาชัย
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 066-134-5745


นางวราภรณ์ นาชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 066-134-5745


นางสาวพรพรรณ พุฒิฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชลิตา ตรีวารี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางนงนุช มงคลสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางดาริกา ชูชีพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนุวัต มณี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวิทยา เกิดภาคี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณและบรรเทาสาธารณภัย


นายสำราญ จิตรรัตน์
พนักงานขับรถยนต์


นายเฉลิม สุขพร้อม
พนักงานขับเครื่งจักรกลขนาดเบา
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 1805 พระนครศรีอยุธยา
 
 


 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-743982

 
 
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10